Kategorie I. - 1. kolo 

K I. - 1. kolo 

Nový Zákon

Lukášovo evangelium:

1. Který anděl předpověděl Zachariášovi, že se mu narodí syn? (Gabriel)

2. Podle čeho měl Zachariáš poznat, že se mu v tak vysokém věku narodí syn? (oněměl)

3. Kolikátý den po narození byl jeho syn obřezán a dostal jméno Jan? (osmý den)

4. Který císař v době Ježíšova narození vládl? (Augustus)

5. Jak se jmenovali dva staří lidé, kteří v malém Ježíši poznali Mesiáše? (Simeon a Anna)

6. Kolik let bylo Ježíši, když se Marii a Josefovi ztratil? Kde ho rodiče našli?

(Ježíšovi bylo 12 let a rodiče ho našli v jeruzalémském chrámě)

7. Pán Ježíš vzkřísil několik mrtvých. Byl mezi nimi i jeden mladý chlapec. Ze kterého města mladík pocházel?  (Naim)

8. Pán Ježíš vzkřísil také Jairovu dceru a při tomto zázraku vzal sebou do domu, ve kterém byla mrtvá dívky, tři apoštoly. Kteří to byli?  (Jakub, Jan a Petr)

9. Pán Ježíš vyslal apoštoly léčit nemocné, vyhánět démony a zvěstovat Boží království. Co si sebou neměli brát?  (hůl, mošnu, dvoje šaty, peníze, chléb)

10. Jednou Pán Ježíš zázračně nasytil pět tisíc lidí pouze pěti chleby a dvěma rybami. Víš, kolik košů zbytků chleba ještě potom sesbírali?   (dvanáct)

Starý Zákon

Druhá Samuelova:

11.  Po Saulově smrti se stal králem David. Co důležitého udělal?

( David spojil v jednu říši Judsko a Izrael, Jeruzalém se stal hlavním městem)

12. Co důležitého nechal David přenést do Jeruzaléma­­? (schránku úmluvy)

13. Který prorok žil v době krále Davida? ( Nátan)


Obecné otázky o Bibli:

14. Jak jinak říkáme Bibli? Uveď alespoň dvě další označení. (kniha knih, Písmo svaté)

15. Co znamená slovo evangelium? (radostná zvěst)