Kategorie I. - 1. kolo (odpovědi)

K I. - 1. kolo (odpovědi)


SZ:

1. Jak se jmenovali rodiče Samuela?

2. Proč přivedla matka malého Samuela do chrámu a jak se jmenoval kněz, který se o svatyni staral?

3. Koho Samuel ve spánku slyšel a jaký úkol dostal?

4. S kterým národem v době Samuelově Izraelité bojovali a co si vzali do boje, aby si zajistili vítězství?

5. Jak bitva skončila a co se stalo s knězem Elim?

6. Kým byl Samuel pro Izraelity?


NZ:

7. Jak dlouho byl Pán Ježíš na poušti, s kým tam žil, kým byl pokoušen a kdo mu sloužil?

8. Kteří 3 apoštolové šli s Pánem Ježíšem na vysokou horu a kdo se jim tam zjevil?

9. Kdo řekl větu: "Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?"

10. Co měli apoštolové udělat, když sestupovali s hory?

11. Do kterého města vjížděl Ježíš slavit Velikonoce a jaký dopravní prostředek použil?

12. Které přikázání je největší?

13. Kolikrát Petr zapřel Pána Ježíše a kolikrát zakokrhal kohout


Bible

14. Jak jinak říkáme Bibli?

15. Co obsahuje SZ?

16. V NZ jsou 4 evangelia - vyjmenuj je.

17. Kdo je autorem Bible?

18.  Co znamená slovo Evangelium?