Kategorie I. - 3. kolo 

K I. - 3. kolo:

SZ - 1. kniha Samuelova:


1.  Odkud pocházel David a jeho rodina, kolik měl sourozenců a jak se jmenoval jeho otec? (z Betléma, sedm bratří, Jišaj)

2. Jaké zaměstnání měl David a kdo ho pomazal za krále? Na co hleděl Bůh, když si vyvolil Davida za nového krále? (pásl ovce, Samuel, na jeho věrné srdce)

3. Kdo byl Goliáš a jak David nad ním zvítězil? (silák z tábora Filištínců, prakem a kamínkem)

4. Jak se jmenoval Davidův dobrý přítel a čí to byl syn? (Jónatan, Saulův)

5. Které město David učinil  hlavním za své vlády a čím je znám jako autor?(Jeruzalém, napsal mnoho žalmů)NZ - Markovo evangelium:

6. Kteří apoštolové Pána Ježíše doprovázeli do Getsemanské zahrady?     (Jan, Jakub, Petr)

7. Jakým způsobem zrádce Jidáš označil Ježíše při zatýkání v Getsemanské zahradě?  (políbením)

8. Jak se jmenoval vězeň, kterého Pilát propustil místo Ježíše? (Barabáš)

9. Před ukřižováním Ježíše svlékli. Kdo dostal jeho šaty a jak byl určen?(vojáci, losovali o ně) 

10. V kolik hodin Ježíš zemřel?  (ve tři odpoledne)

11. Jak se jmenoval člověk, který požádal Piláta o mrtvé Ježíšovo tělo?          (Josef z Arimatie)


12. Kdo se jako první v neděli ráno ubíral k hrobu pomazat Ježíšovo tělo? (ženy)

Obecné:

13. Proč se křesťané shromažďují ke mši svaté pravidelně v neděli?                                                             (v neděli, protože Ježíš vstal mrtvých)
14. Skrze kterou svátost se stáváme Božími dětmi?  (křest)

15. Jak jinak říkáme rozhovoru s Bohem?  (modlitba)