Biblická soutěž 2017

 

  Všechny úspěšné účastníky prvních dvou kol srdečně zveme na závěrečné setkání, které se uskuteční  v neděli 21.5. 2017 v 16.00 hod. na farním Středisku v Šumperku. 

Bratři a sestry,

chtěli bychom Vás pozvat k letošnímu prvnímu ročníku Biblické soutěže. Doufáme, že nás společně soutěž povzbudí ke čtení a radosti z Božího slova.

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:

  • I. kategorie - 1. - 5. tř. (K I.)
  • II. kategorie - 6. - 9. tř. (K II.)
  • III. středoškoláci, dospělí - věkově neomezeno (K III.)

Soutěžit budeme ve tříčlenných týmech. Přihlašovat se můžete na základě vyplněné přihlášky (odevzdejte na faře nebo elektronicky na adrese: www.farnostsumperk.cz do pátku 17.3. 2017).

Soutěž bude mít tři kola. Na základě správně vypracovaných otázek 1. kola tým může postoupit do kola druhého a pak závěrečného třetího.

První dvě kola budou probíhat písemnou formou. Týmy budou mít na odevzdání písemných odpovědí na soutěžní otázky dva týdny.

Třetí - závěrečné kolo proběhne formou soutěžního odpoledne nejlepších týmů - termín bude upřesněn.

Vítězné týmy v každé kategorii obdrží nejen pochvalu, ale i zajímavé ceny.

Základními texty, které bychom chtěli v letošním roce pozorně přečíst a promyslet, budou Matoušovo evangelium a starozákonní kniha Exodus (1. - 20. kapitola). Při soutěži budeme používat ekumenický překlad Bible. Soutěž bude ale zaměřena také na základní znalosti o Bibli a biblické reálie.

Při hledání odpovědí na soutěžní otázky můžete navštívit farní knihovnu a knihkupectví nebo si na faře zakoupit nové vydání Bible katolické církve pro mládež s předmluvou papeže Františka z edice Youcat.

Vaši katecheté

WWW

biblickasoutez-fs.webnode.cz


E-mail

biblickasoutez.fs@seznam.cz


Dotazy

721 224 275