Čtením Bible na pomoc misiím

aneb

III. ročník biblické soutěže

   Děkujeme všem, kteří letos v postní době spojili užitečné s užitečným. Nejen, že si osvěžili své biblické znalosti, ale také díky zapojení do soutěže přispěli na konto           Misijní banky ubožáků  celkovou částkou 2.700,- Kč.

   Díky patří také všem, kteří pro Vás otázky připravovali, tedy Marušce Sovadinové, Pavlu Rozsívalovi a Jirkovi Valentovi. 

Úspěšní řešitelé a misionáři: 

  • I. kategorie: Matěj Heiser a Viktor Kožuškanič - 200 Kč, Šárka a Anežka Pospíšilovy - 400 Kč, Karolína Šlosárová - 200 Kč
  • II. kategorie: Kristýna Jáně - 100 Kč, Jan Pospíšil a Oliver Kožuškanič - 400 Kč
  • III. kategorie: Pavla Čermáková - 100 Kč, Lída Damborská a Petra Petková - 400 Kč, Jan Diviš - 100 Kč, Kamil a Hana Heiserovi - 200 Kč , Marta Janků - 100 Kč, Antonín Kašpárek - 100,- Kč, Viktor Macek - 200 Kč, Marie Macková - 100,- Kč, Marie Šilarová - 100,- Kč

                                                                                     Hana Havlíčková