Kategorie II. - 1. kolo (odpovědi)

K II. - 1. kolo (odpovědi)

SZ - 1. kniha Samuelova:

1. Co znamená jméno Samuel?

2. Jací byli synové Elího?

3. Ve kterém městě se Samuel narodil?

4. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Kde se utábořili?

5. Kolikrát zavolal Hospodin na Samuela než mu Samuel odpověděl:  Mluv Hospodine, Tvůj služebník slyší"?

6. Jak se jmenovali Samuelovi synové a jakých hříchů se dopouštěli?NZ - Markovo evangelium:

7. Kdo řekl slova:" Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!"?

8. S kým byl Ježíš čtyřicet dnů na poušti?

9. Kdo a z čeho se uzdravil, když se zezadu dotkl Ježíšova šatu?

10. Komu a proč Ježíš řekl slova " Talitha kum"?

11. Kdo a proč dal Jana Křtitele uvěznit a stít?

12. Co měli apoštolové, když potřebovali nasytit pět tisíc lidí? Zbylo jim nějaké jídlo?

Bible - obecné otázky:

13. Seřaď evangelia podle vzniku od nejstaršího po nejmladší.

14. Co znamená slovo evangelium?

15. Jaký je symbol evangelisty Marka a proč?

16. Samuel je považován za posledního soudce. To on pomazal prvního izraelského krále. Jmenuj další dva významné soudce.

17. Která dvě jezera spojuje řeka Jordán, ve které křtil Jan Křtitel?

18. Které dva státy dnes odděluje řeka Jordán?