K II. - 2. kolo (odpovědi)


K II. - 2. kolo:

Kategorie II. - 2. kolo: 


NZ - Lukášovo evangelium:

1. Ve třetí kapitole Lukášova evangelia Jan Křtitel říká:

                a) jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u copánků

                b) jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u topánků

                c) jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků


2. Ve čtvrté kapitole Lukášova evangelia se říká, že Ježíš učil:

  a) v klášterech               b) na střediscích mládeže                c) v synagogách


3. V páté kapitole Lukášova evangelia Ježíš odpověděl farizeům:

               a) Můžete nutit hosty na svatbě ...

               b) Můžete nutit hosty na pohřbu ...

               c) Můžete nutit hosty na křtinách ....


4. Na kterém místě Ježíš říká: "Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát."?

a) Lk 22, 7                        b) Lk 10, 21                                          c) Lk 6, 21


5. O Samaritánovi se dočteme v:

a) Lk 10, 30-37                b) Lk 8, 32-39                                     c) Lk 12, 32-34


6. O chudé vdově se dočteme v:

a) Lk 16, 1-4                      b) Lk 18, 1-4                                         c) Lk 21, 1-4


7. Proti učitelům zákona hovoří Ježíš v:

a) Lk 20, 45 -47              b) Lk 17, 31-36                                     c) Lk 12, 32-34


8. Kdo se zachoval jako bližní k tomu, který se ocitl mezi lupiči:

a) kněz                             b) Levita                                               c) Samaritán


9. Chudá vdova dala víc než ostatní, protože:

a) měla úspory

b) starý člověk už toho moc nepotřebuje

c) dala všechno, co měla na živobytí


10. Proč se mají mít učedníci na pozoru před učiteli Zákona? Protože:

a) mají rádi dlouhé řízky

b) mají rádi přední sedadla na koncertech

c) vyjídají vdovám dům


SZ - Druhá Samuelova:

11. Kdo postaví Hospodinovi dům (chrám)? (Druhá kniha Samuelova, 7 kapitola)

( Davidův syn)

12. Co napsal David Jóabovi v dopise (11. kapitola)?:

a/ Postavte Uriáše na stráž, ať je mimo jakékoli nebezpečí.

b/ Postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něj ustupte.

c/ Postavte Uriáše na stráž k Boží schráně.


13. Ve 12. kapitole vypráví Nátan Davidovi příběh a boháči a chudákovi. Kdo byl ten boháč?  (David)

Obecné otázky o Bibli:

14. Co říká Sirachovec o věrném příteli? (Sirachovec 6, 14)                                                   (Věrný přítel je mocnou oporou, kdo ho nalezl, nalezl poklad. )

15. Mají věřící poslouchat své duchovní představené? (První list apoštola Petra 5,5)                  (Ano, protože čteme: "Podobně vy, věřící: poslouchejte své duchovní představené.")